Poliitikko Säde Tahvanainen

Uutiset

Kuntavaalit ovat ohi.  Kokoomus ylsi Vantaalla suurimmaksi ryhmäksi, me sosialidemokraatit pari paikkaa menettäneenä heti kakkosena perässä. Pian alkavat puolueiden väliset neuvottelut, jossa sovitaan niin paikkajaosta kuin ohjelmallisista kysymyksistä. 

Jatkan työskentelyä valtuutettuna, äänimääräni kohosi jälleen edellisiin vaaleihin nähden. Kiitos 823 äänestä! Vuonna 2017 sain 755 ja vuonna 2008 ensikertalaisena Vantaalla 502 ääntä. Vaaleissa 2012 en ollut ehdokkaana, koska lapseni aloitti koulunkäynnin. Koin silloin hänen tarvitsevan enemmän äitiä kuin politiikka minua. Se panostus kannatti. Koululainen sai hyvät perusvalmiudet ja nyt saan ylpeänä ihailla omatoimista täysi -ikään tulevaa opiskelijanuorta.  Ehkäpä tuon panostuksen merkityksestä varhaiseen tukeen kertoo myös se, että nyt myös poikani on hyvin kiinnostunut  politiikan sisältökysymyksistä. Keskustelemme ja  väittelemme monista aiheista lähes päivittäin. Tietotaso on noussut sitten oman nuoruuteni hurjasti. Nuoret tämän maan kehityksen turvaavat!

Palatakseni henkilökohtaiseen vaalitulokseeni, koen sen kunnianosoituksena peruspuurtamiselle. Koen saaneeni todella suuren luottamuksen osoituksen nelivuotiselle työlleni kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja valtuutettuna. Joka kuukausi olemme ratkoneet todella merkittävän määrän asioita, perehtyneet tuhansiin sivuihin esitylista -aineistoa, järjestäneet tilaisuuksia ja olen laatinut tiedotteita. Se on työtä politiikan kulisseissa, joka ei näy, kun sen hyvin tekee..mutta jos epäonnistuu, näkyy ja kuuluu hyvin kauas!  

Puurtaja jatkaa työtään. Olen siis käytettävissänne, jos tulee asiaa. Perehdyn huolella esityksiin ja pienetkin kysymykset ovat tärkeitä.

Ollaan siis yhteyksissä vaalienkin välillä!

Säde Tahvanainen

15.6.2021 

JOS ARVOSTAT OSAAMISTA. 

Olen politiikan moniosaaja lähes 30 vuoden kokemuksella. Kuluneen vaalikauden olen työskennellyt kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja vienyt paljon tärkeitä päätöksiä maaliin. Alta uutisista näet tarkemmin ajatuksiani Vantaan politiikasta ja tulevan vaalikauden tavoitteistani. Meillä on eri alueille tärkeitä hankkeita, kuten Tikkurilan hyvinvointikeskus, Myyrmäen kultuurikeskus, Kivistön palvelukeskuksen rakentaminen. Vanhoja lähiöitä tulee kehittää ja tuen myös ratikan rakentamista, koska se edistää kaupunkirakenteen kehittymistä, sujuvaa liikkumista ja on myös ilmastoteko lapsillemme ja lastenlapsillemme. Asun Keski -Vantaalla, joten luonnollisesti myös oman alueeni kehittäminen ja viihtyisyys on tärkeä asia. 

SÄDE TAHVANAINEN - UUTISET

VANTAAN TALOUS 55 MILJOONAA YLIJÄÄMÄINEN VUODELTA 2020

Vantaalla on vuosia tasapainoiltu talouden kanssa. Suureksi yllätyksemme viime vuoden tilinpäätös oli 55 miljoonaa ylijäämäinen. Verotulot eivät romahtaneet, kuten pahinta peläten odotimme. Valtio antoi ylimääräistä tukea kunnille, myös Vantaa sai hyvän osan. Lisäksi edellisen vuoden verokorttiuudistuksen vaikutukset tasattiin vuonna 2020, eli edellisen vuoden verotulomenetys kompensointiin viime vuonna. Lisäksi olimme tehneet sopeuttamistoimia kesken vuotta, jotka auttoivat uhkaavan vajeen kattamisessa. Hyvä me!

Vuosina 2012 -2017 edellinen valtuusto toteutti talous -ja velkaohjelman. Kuluneella kaudella 2017 -2021 taloutta on hoidettu vastuullisesti ja velkaa lyhennetty reippaasti. Me sosialidemokraatit olemme yhdessä muiden puolueiden kanssa kyenneet löytämään ratkaisuja menojen ja tulojen tasapainottamiseen. 

Kun pienten puolueiden puolelta on tullut syytöksiä huonosta taloudenpidosta pitkin vaalikautta, voin todeta: "Happamia sanoi varis pihlajanmarjoista"!

Vaalikauden tulosrivi on seuraava:

Vuosi                                   Tulos

2017                                     + 42 me

2018                                      + 5 me        - Vantaa maksoi vuosina 2017 -2018 noin 200 me pois velkojaan

2019                                        - 60 me   - noin 50% summasta negatiiviseen tulokseen vaikutti verokorttiuudistus, eli valtio leikkasi verotuloa yllättäen,                                                                             lisäksi HUS:n lisämenot 20 me ja muita menoylitylsiä mm. Apotti -hankkeesta

2020                                       + 55 me     -tasapainotustoimet, valtion lisärahoitus, valtion verokorttiuudistuksen leikkausten palautuksia

Vantaalla on kertyneitä ylijäämiä edellisiltä vuosilta ja vuosi 2020 mukaanlukien noin 450 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että talous on tasapainossa ja pystymme hoitamaan sekä menot että investoinnit. Emme siis syö velaksi, kuten jotkut yrittävät uskotella eikä ratikkaa tulla rakentamaan peruspalveluita karsimalla. Eikä niin pidä ollakaan! 

31.3.2021

Säde Tahvanainen

KUNTAPÄÄTTÄJÄN OSATTAVA  HOITAA NIIN ISOJA KUIN PIENIÄ ASIOITA -MYÖS PAIKALLISUUS TÄRKEÄÄ

Olen toiminut Vantaalla päättäjänä vuodesta 2008. Kuluneen nelivuotiskauden olen toiminut valtuutetun tehtävän lisäksi kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana, yhtiöpolitiikkaa johtavan konsernijaoston puheenjohtajana sekä yleiskaavatoimikunnan varapuheenjohtajana. Työ on ollut hyvin motivoivaa ja mielenkiintoista.

Vantaan taloutta on hoidettu hyvin. Sen ansiosta korona ei ole syössyt meitä huonoon kierteeseen. Olemme pystyneet sekä kehittämään kaupunkia ja panostamaan palveluihin. Kokonaisuutena katsoen olemme kuitenkin eläneet nuukasti, vähensimme hyvinä ylijäämävuosina velkaa 200 miljoonaa. Viime vuonna tehtiin sopeutustoimia, mutta valtionosuuksien merkittävän lisäyksen ansiosta negatiiviselta näyttänyt tulos olikin positiivinen. Se antaa hyvän pohjan viedä taloutta hallitusti myös eteenpäin seuraavassa valtuustossa.  

Tulevalla valtuustokaudella

- on pidettävä edelleen huolta järkevästä taloudenpidosta; talous tulee saada tasapainoon, tavoitteena ettei verotusta tarvitsisi korottaa, sellaisia leikkauksia, jotka vaarantavat palvelutasomme, ei voi kuitenkaan voi tehdä - siinä tapauksessa on myös oltava mahdollisuus koskea verotukseen

- tehtävä kasvupanostuksia; ratikkainvestointi tuo asuntorakentamisen kautta meille lisää investointeja, yrityksiä, palvelee kaupunkirakenteen kehittymistä ja on lastenlastemme hyväksi tehtävä ilmastoteko, on myös panostettava muuhun elinkeinotoimintaan aiempaa enemmän

- nostettava väestön koulutustasoa; peruskoulututkinto kaikille sitä haluaville, lisää lukiopaikkoja, ammatillisen koulutuksen laatuun ja erityisopetukseen panostettava, korkeakoulutusta pyrittävä lisäämään Vantaalla

- panostus varhaiseen tukeen ja tilat terveeksi; lasten ja nuorten hyvinoinnin lisääminen vaatii riittävän aikaisia toimia, varhaiskasvatuksessa sekä esi -ja alkuopetuksessa on tukea vahvistettava, sisäilmakorjauksia on jatkettava -kaikki tilat saatava kuntoon

- parannettava terveyspalveluja; kiireettömään hoitoon on päästävä kahdessa viikossa, laatua myös nostettava, mielenterveyspalveluihin päästävä nykyistä nopeammin

- vanhuspalvelujen parantamista jatkettava; vanhusten kotihoitoon on lisätty henkilöstöä laadun kohottamiseksi, laadun parantamista tulee jatkaa

- kulttuuri, liikunta -ja nuorisotoimintaa edelleen asukaslähtöisesti; Vantaalla on tuettu paikallisia toimijoita niin järjestötoiminnassa kuin vapaa -ajan palveluissa, tätä paikallistason aktiivisuutta ruokkivaa työtä tulee jatkaa, lasten ja nuorten harrastetakuu on toteutettava hyvässä yhteistyössä järjestöjen kanssa, lasten ja nuorten sekä ikäihmisten yleiset harraste -ja kokoontumistilat on syytä pitää maksuttomina

- toteutettava hiilivapaa 2030 -ohjelma ja huolehdittava ympäristöstä; Vantaan on jatkettava määrätietoista ilmastopolitiikkaa, panostettava julkisen liikenteen kehittämiseen sekä kevyen liikenteen verkostoon, tiivistyvässä kaupungissa on oltava asuinalueiden lähellä luonto -ja virkistysalueita, suojelualueet tulee säilyttää

Hankkeita

Tikkurilan hyvinvointikeskus, Tikkurilan vanhuspalvelukeskus, Aviapoliksen lukio, Myyrmäen kulttuurikeskus, Kuusijärven kehittäminen, Elmo, vanhat lähiöt Hakunila -Koivukylä -Korso saatava nousuun.

Kehitettävät asiat omalla asuinalueellani

Backaksen kartanoaluetta on kehitettävä alueen kulttuuriympäristöä kunnioittaen, palstaviljelyalueita saatava myös Aviapoliksen suuralueelle, jokivarren yli rakennettavat kevyen liikenteen sillat Ylästöön ja Kartanonkoskelle.

Säde Tahvanainen

5.3.2021

Oikeus kypsyä rauhassa -avain lasten ja nuorten hyvinvointiin

sadetahvanainen72

15

KOULUTUS POLITIIKKA

Lasten ja nuorten hyvinvointi kuohuttaa. Näen yhä useammin somessa ja mediassa syytteleviä kirjoituksia, erityisesti kouluun päin. Tapahtunut surmatyö, lastensuojelun tilanteiden kärjistyminen ja koronan tuoma pahoinvointi ovat saaneet ihmiset reagoimaan. Ymmärettävää, mutta kuulostaa minusta myös aikuisten kriisipuheelta.

Syyllisiä jahdatessa käy helposti, kuten noiden nuorten tilanteessa, kiihdytään ja unohdetaan olennainen. Unohdetaan pohtia kokonaisuutta ja käydä kunnon keskustelu oikeasti vaikuttavista toimista. Helpompi on sanoa ”missä olivat opettajat, kun tämä tapahtui” tai ”tekikö lastensuojelu kaikkensa”?

Lue koko artikkeli Uusi Suomi -blogista:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sadetahvanainen72/oikeus-kypsya-rauhassa-avain-lasten-ja-nuorten-hyvinvointiin/

Kaupunginhallitus vauhditti hyvinvointikeskuksen sijaintiratkaisua SDP:n esityksestä

Vantaan kaupunginhallitus käsitteli kaavoitusohjelmaa maanantain 25.1.2021 kokouksessaan. Vantaalla on todella paljon liikkeellä hankkeita. SDP:n ryhmä kiinnitti käsittelyssä huomiota, että hyvinvointikeskukselle tulee varata tilaa radanvarsialueelta. Vaikka uuden sosiaali -ja terveydenhuollon palveluihin keskittyvän hyvinvointikeskuksen toteuttaisi lopulta hyvinvointialue, on Vantaan jo nyt huolehdittava sen sijoittumismahdollisuudesta liikenteellisesti mahdollisimman hyvin saavutettavaan paikkaan.

Kaavoituskatsauksen yhteydessä esitimme myös, että Backaksen alueen henkilöautopysäköinnin sijoittaminen kartanoalueen ulkopuolelle selvitetään. Myös oppimiskampus -hankkeen osalta on ensin koottava hankkeen kokonaisuus ennen kuin kaavoitusta pitkälle edistetään. Yhdyimme myös vanhojen keskusten kehittämistä koskevan kannanoton uudistamiseen, jota sosialidemokraatit ovat vuonna 2020 jo esittäneet.

Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat kannanotot:

1.     Asemanseudun alueen kaavoittamisessa on huomioitava varaus hyvinvointikeskuksen sijoittamiselle raideyhteyden läheisyydestä. Oppimiskampuksen kaavoitus tuodaan päätöksentekoon vasta sen jälkeen, kun mahdollisen kampus -hankkeen kokonaisuus -sisältö, rahoitus ja yhteistyökumppanit- on ratkaistu.

 2.     Lisääntyvän asukaspysäköintitarpeen ja Backaksen alueen henkilöautopysäköinnin sijoittamiseksi kartanoalueen ulkopuolelle kaupunki selvittää keskitetyn pysäköinnin rakentamisedellytykset esimerkiksi Leijan yritysalueen tai Jumbon kauppakeskuksen yhteyteen.

3. Vanhojen keskustojen kehittämistä joudutetaan asemakaava -ja hanketyöllä mm. Korson, Koivukylä, Hakunilan ja Myyrmäen alueilla. 

Säde Tahvanainen

25.1.2021

Yleiskaavatyö päättyi -syystä tyytyväisyyteen - Yes we Can!

Yleiskaavapuheenvuoro/Vantaan kaupunginvaltuuston kokous 25.1.2021

Säde Tahvanainen, yleiskaavatoimikunnan varapuheenjohtaja, SDP

Arvoisa puheenjohtaja

Neljän vuoden yleiskaavatyö on päätöksessä. Yleiskaavatoimikunnan varapuheenjohtajana toivon, että saamme sen tänään hyväksyttyä.Yleiskaavaa on tehty hyvin laajalla ja avoimella prosessilla lähes neljä vuotta. Asukkaat ovat voineet lausua mielipiteensä vuosittain jokaisessa luonnoksesta Kivistön, Korson, Hakunilan, Myyrmäen, Tikkurilan ja Koivukylän alueella järjestetyissä aluetilaisuuksissa. Jos ei päässyt paikanpäälle, sai vastata karttapohjaiseen asukaskyselyyn. Viime vuonna koronan puristuksessa virkamiehemme tekivät myös uskomattoman hyvän ponnistuksen virtuaalisten esittelyiden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Ja tottakai olemme saaneet myös lukuisia suoria kansalaisviestejä esityksestä. Nyt viime vaiheessa erityisesti pientaloalueilta.

Hyvää on ollut kuulla myös tulevaisuuden asukkaita. Yleiskaavatyötä varten on kuultu lasten ja nuorten ajatuksia millainen on tulevaisuuden koti, tulevaisuuden koulu, tulevaisuuden kulkuväline, tulevaisuuden puistot ja lähimetsät sekä tulevaisuuden vapaa-aika.

Kaavoittajamme ja asiantuntijamme ovat myös aktiivisesti jalkautuneet kansalaistilaisuuksiin sekä olleet meidän poliittisten ryhmien käytettävissä aina, kun on tarvittu. Kiitos siitä koko kaupunkisuunnittelun väelle ja erityisesti työtä johtaneille Mari Siivolalle, Tarja Laineelle ja Hannu Penttilälle. Olette tehneet valtavan työn. Onnittelut hyvästä puristuksesta!

Yleiskaavaavatoimikunnan poliittisten ryhmien kesken kaavaa on työstetty pitkäjänteisesti, avoimesti ja hyvässä hengessä neuvotellen. Kiitos ryhmille ja erityisesti puheenjohtaja Lauri Kairalle yhteistyöstä. Onhan tämä ollut syväoppikoulu kaavoituksen maailmaan.

Arvoisat valtuutetut  

Vantaa tulee kasvamaan tulevina vuosikymmeninä noin sadalla tuhannella asukkaalla. Kestävää kasvua ohjaamaan tarvitsemme uuden ajantasaisen yleiskaavan. Kaavaa työstettäessä on huolellisesti selvitetty ympäristöarvot, liikenneratkaisut, työllisyysvaikutukset, kulttuurihistorialliset arvot, yritysten ja palvelujen sijoittuminen.

Yleiskaavaan on otettu raitiotielinjaus, joka ohjaa kaupunkikehitystä ja kasvua. Se on myös ilmastoteko ja liikennepoliittisesti viisas ratkaisu - investointi tulevaisuuteen. Tavoitteena on tehdä nykyisistä kaupunginosista elävämpiä, kaupungista toimivampi ja ”kirjoa kylästä Cityyn”, kuten kaavoittajamme asiaa luonnehtivat. Sosialidemokraattinen ryhmä tukee näitä yleiskaavaratkaisuja.

Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaava ei ole yhtä yksityiskohtainen kuin aikaisemmat yleiskaavat. Se jättää harkinnanvaraa ja väljyyttä asemakaavasuunnitteluun. Toisaalta määräyksillä ohjataan alueiden kehittämistä: mm. viheralueita tulee olla riittävästi ja tiivistyvässä kaupungissa on otettava huomioon alueiden ominaispiirteet.

Luonnonsuojelualueita ja LUO-alueita tulee lisää, viheraluereitistöt on merkitty karttaan toisiinsa kytkeytyvinä verkostoina ja keskeiset kaupunginosien merkittävät puistoalueet on myös merkitty sitovasti. Asuinalueiden viheralueiden sijainnit ratkaistaan osana asemakaavasuunnittelua ja vihreydestä tulee pitää kiinni.

Isossa osassa Vantaata on jo voimassa oleva asemakaava, joten yleiskaavalla ei muuteta niiden tämänhetkistä asemaa. Sen sijaan, kun asemakaavoitusta muutetaan, tulee yleiskaava ottaa ohjaavana huomioon.

Sosialidemokraatit tukevat yleiskaavan periaateratkaisua, jossa kaupunkirakennetta tiivistetään nykyisten asuinalueiden yhteyteen ja ratojen varsille. Tehokkuuden lisääntyessä on kuitenkin huolehdittava viihtyisyydestä ja vanhojen alueiden omaleimaisuudesta sekä mahdollisuudesta säilyttää pientaloalueet yhtenäisinä kokonaisuuksina.

Pientaloalueiden asema kuohutti kaavan käsittelyn loppumetreillä. Moni perinteinen alue oli siirtymässä A -alueelle, mikä laukaisi pelon siitä, että pientaloalueet tuhotaan ylitehokkaalla rakentamisella. Aivan näin synkkä tilanne ei ollut, mutta valtavan palautemäärän seurauksena toimikunta hioi A -alueen määritelmän sellaiseksi, että se on pientaloalueen uudis- ja täydennysrakentamisen ohjaus on hyvin samantyyppinen kuin AP-pientalomerkinnän alueella.

Eli myös A -alueella olemassa olevan pientaloalueen täydennysrakentamisessa tulee suosia pientalotyyppejä. Merkinnästä poistettiin kohta, joka olisi sallinut A-alueelle mm. korkeiden kerrostalojen rakentamisen. Rakentamisen kerrosluku rajattiin kolmeen, mikä tarkoittaa käytännössä pientaloalueella esim. Kartanonkosken tyyppisten rivitalojen tai town house -talojen rakentamista.

Kaupan ratkaisuissa sovelletaan samaa periaatetta eli nojaudutaan kaupunkirakenteeseen ja suuryksiköt sijoitetaan keskusta-alueille (C-alueet). Kaupungin kasvusta ja kehittymisestä kertoo se, että keskusta-alueita on kaksinkertainen määrä suhteessa edelliseen vuonna 2007 hyväksyttyyn yleiskaavaan nähden.

Kaupan suuryksiköiden sijoittumisratkaisusta olemme äänestäneet useita kertoja prosessin aikana ja tänään myös äänestämme valtuustossa. Sosialidemokraatit tukevat pohjaesitystä, eli kaupan suuryksiköiden sijoittamista keskusta -alueille.

Arvoisa puheenjohtaja,

Suurten linjaratkaisujen rinnalla SDP esitti yleiskaavaan sen työstämisen kuluessa runsaasti ihmisenkokoisia muutoksia ja sai neuvoteltua ne kaavaratkaisuun. Muutoksissa otettiin huomioon sekä asukaspalaute että järjestöjen näkemykset.

Koostimme kunkin luonnosvaiheen yhteydessä asukaspalautteen ja punnitsimme ratkaisuja laajalla joukolla. Alueratkaisuissa tehtiin runsaasti muutoksia. Paljon puhuttaneita pientaloaluerajauksia tarkennettiin lukuisissa kohtaa ja myös mm. työpaikka -alueita täsmennettiin.

-Nostimme ryhmänä esiin, että raitiotielinjaus vedetään kauppakeskus Jumbon kautta. Onneksi tämä linjaus hyväksyttiin. Ei olisi ollut järkevä ratkaisu rakentaa raiteita suoraan Aviapolikseen, jonne menee jo kehärata. Tämä reittiratkaisu parantaa autottomia asiointimahdollisuuksia ja toivoaksemme saamme Tikkurilaan myöhemmin myös hyvinvointikeskuksen sen varrelle.

-Rukinpyörän alueen metsän säilyttäminen virkistys -ja ulkoilualueena lähti käyntiin valtuutettu Tarja Eklundin aloitteesta, saimme sen hyvällä puolueiden yhteistyöllä lopulta maaliin.

-Ehdotuksiimme kuului myös Jokiniemessä sijaitseva Winterinmäen arvokkaan alueen merkintä virkistys- ja ulkoilualueeksi.

-Ryhmämme esitti Hiekkaharjun ulkoilu -ja liikunta alueen säilyttämistä rakentamattomana. Kiitos muille ryhmille mukaan tulosta, myös kulttuurimaisema-arvot toteutuvat tällä ratkaisulla.

-Yleiskaavatyöskentelyn yhteydessä havaitsimme, että suurin osa palstaviljelyalueista olisi jäämässä rakennettavan alueen alle yleiskaavassa. Näimme riskinä, että viljelypalstoja yksi kerrallaan poistuu ellei niiden olemassaoloa jotenkin kaavassa turvata. SDP:n ehdotuksesta palstaviljelyalueista tehtiin yleiskaavatyön yhteydessä selvitys ja yleiskaavaan otettiin palstaviljelymerkintä;

  • Kaavaan merkittiin kaikki nykyiset palstaviljelyalueet. Merkintä tarkoittaa, että olemassa olevien alueiden viljelymahdollisuudet on turvattava joko nykysijainnilla tai rakentamisen alle jäädessään kaupungin on osoitettava vastaava paikka lähialueelta.
  • Erityisesti esiin nostan Koivukylän palsta -alueen säilyttämisen virkistysaluemerkinnällä, joten aluetta ei rakenneta, mikä on erittäin tärkeää pienituloisille asukkaille alueella.

Edellä mainittujen lisäksi nostan vielä esille muutamia alueellisia läpi menneitä esityksiämme:

-Leinelän asemanseudun virkistys -ja liikuntareitistö säilyy yhtenäisenä rakentamattomana

-Korson Korpivaaran alueelle keskusta -alueen laajenee (C -merkintäalue)

-Rekolan asemanseudun alueen säilyttäminen pientalomerkinnällä (lisättiin rasterointi ja max 3 kerrosta rajaukseksi rakentamiselle) oli myös merkittävä muutos

-SDP myös esitti, että kevyen liikenteen siltojen rakentamisen selvittämistä jokivarsien yli (esim. Backaksen kohta, Ylästön eteläreuna, Hanabölen kohta, Vetokannaksen kohta, Äbyn kohdalle) -virkamiehet luvanneet käynnistää selvityksen. Tästä muistuttelen nyt virkamiehiä, SDP:n ryhmä pitää selvitystä tärkeänä.

SDP:n kannat muissa keskeisissä kysymyksissä

-Porttipuiston, Variston ja Tammiston hypermarket -kysymyksessä SDP:n ryhmä on kannattanut yleiskaavaesitystä kaupan suuryksiköiden keskittämiseksi kaupunkikeskusta -alueille (C -merkintä). Emme kannata hypermarketteja edellä mainituille keskustojen ulkopuolisille alueille.

-Maantie 152; olemme kannattaneet myös Tuusulan puolelle sijoittuvan vaihtoehtoisen tielinjauksen selvittämistä. Yleiskaavaan lisättiin tätä koskeva ”yhteysmerkintä”. SDP yhtyi myös yleiskaavatoimikunnassa esitettyyn lausumaan neuvottelujen jatkamisesta pohjoisen tieyhteyden sijainnista Tuusulan kanssa. Aivan viime vaiheessa kaavoittajat ovat ryhmien yksimielisen lausuman jälkeen tehneet vielä linjausta koskevan tarkennuksen valtuuston käsittelyyn. Kiitos siitä. Työtä tuon Tuusula -vaihtoehdon eteen tulee jatkaa, joten yhdymme vihreiden esittämään

Arvoisa puheenjohtaja,

Viimeisimmässä vaiheessa Hiekkaharjun VR -taloja koskeva ratkaisu on hiertänyt ryhmiä. Asukkaat toivovat talojen suojelua ja ovat olleet museoviranomaisiin yhteydessä. Osa VR -tyyppitaloista onkin jo inventoitu ja todettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.

Sosialidemokraattinen ryhmä tukee uuden laajemman inventoinnin suorittamista alueella. Se tulee toteuttaa kiireellisenä ja turvata suojeluarvot museoviranomaisten myöhemmin toteamassa laajuudessa. Asemakaavoituksen yhteydessä valtuusto voi ratkaista asian laajempana kysymyksenä.

Kiitokset yleiskaavatyöhön osallistuneille ja myös teille valtuutetuille aktiivisesta osallistumisesta prosessiin. Toivon, että yhdessä hyvässä hengessä sovitusta pidetään kiinni ja vaikka vaalit ovatkin tulossa.

Vantaan pysäköintiratkaisut maaliin

Vantaalla on valmisteltu maksullisten pysäköintialueiden laajennusta ja taksamuutoksia. Loppuvuodesta 2020 kuohutti maksullisten alueiden laajennus liikunta -ja ulkoilualueille. Nyt viimeisimmässä vaiheessa myös ehdotusta liityntäpysäköintimaksujen osalta arvosteltiin rajusti.  Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana olen ollut keskeisesti neuvottelemassa asiasta ja saimme hyvän ratkaisun aikaan.

Kaupunginhallitus otti käsittelyynsä pysäköintimaksuasian joulukuun 2020 kokouksessa. Pyysimme virkamiehiä valmistelemaan uuden ehdotuksen, jossa liikunta-ja ulkoilualueiden pysäköinti säilyisi ainakin ensimmäisiltä tunneilta maksuttomana. Virkamiehet päätyivät ehdotuksessaan jättämään liikunta -ja ulkoilualueet kokonaan maksullisuuden ulkopuolelle, mikä on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevin ratkaisu.

Liityntäpysäköinti on ollut Vantaalla tähän saakka maksutonta. Pysäköinti on tarkoitettu pääasiassa julkista liikennettä käyttäville ja hyvinkin kuormittunutta mm. Myyrmäen alueella. Lisäksi lähikunnista pendelöidään mm. Tikkurilaan autolla edullisemman matkalipun vuoksi. Onkin nähty järkevänä asettaa pieni maksu liityntäpysäköinnille paikkojen paremman kierron edistämiseksi. 

Virkamiesehdotuksessa liityntäpysäköinnin maksu olisi ollut 2 euroa/kerta. Ympäristökunnissa maksu on kuitenkin vain 1 euro, jonka vuoksi kaupunginhallitus näki järkevimpänä asettaa samanasuuruinen maksu myös Vantaalle (Tikkurila, Myyrmäki, Martinlaakso). Maksu on myös kohtuullisempi silmälläpitäen työmatkalaisia. 

SDP on tyytyväinen, että ratkaisu saatiin yksimielisesti aikaan ja myös liikennepoliittiset vaikutukset saadaan sen kautta parhaiten aikaan. 

Säde Tahvanainen

11.1.2021

Politiikka vaatii tietoa ja sisältöihin perehtymistä

Olen koko poliittisen urani korostanut TIETOA, OSAAMISTA, RAKENTAVAA VUOROPUHELUA JA PUURTAMISTA yhteisten asioiden hoitamisessa.  Nyt, jos koskaan ne niiden merkitys korostuu. 

Nykypäivän somessa on niin helppoa jakaa VÄÄRÄÄ TIETOA ja VÄITTEITÄ. On paljon vaikeampaa ja työläämpää perehtyä asiohin, seurata niitä pitkäjänteisesti ja vaikuttaa asiallisesti asioihin. Maailma on monimutkainen ja siksi asiat eivät rakea yksinkertaisilla populaareilla hokemilla. Tarvitaan jaksamista ja raakaa työtä!

Olen puurtanut omalta osaltani viimeisen nelivuotiskauden Vantaan kuntapolitiikkassa valtuutettuna ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana. Kaupunginhallitus kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa pitkään istuntoon, useimmiten asialistalla on noin 1500 sivua aineistoa. Koska kaupungin eri toimialat ovat kaikki kaupunginhallituksen vastuulla, on tehtäväkenttä hyvin laaja ja vaatii nopeaa sisältöjen haltuun ottoa.

Seuraavassa kaupunginhallituksessa 11.1.2021 käsitellään mm. maksullisen pysäköinnin laajentamista koskeva virkamiesehdotus. Päätimme joulukuussa ottaa teknisen lautakunnan aiemmin tekemä päätös käsittelyymme, kun havaittiin maksullisuuden laajentamisen negatiiviset vaikutukset urheilu -ja liikunta-alueiden käyttäjille. Uudessa ehdotuksessa tämä osa on poistettu maksullisuuden piiristä. Näin saamme ehkäistyä maksujen kasautumisen paljon harrastaville perheille.   

Säde Tahvanainen 

10.1.2021

Julkaisimme yhdessä tietokirjailija Jussi Särkelän kanssa kirjan hyvinvointivaltion nykytilasta vuonna 2019. Teos on erittäin ajankohtainen ja sitä on vielä joitakin kappaleita saatavilla. Voit tilata teoksen minulta maksutta lähettämällä yhteystietosi: sade.tahvanainen@yahoo.co.

Artikkelit: Säde Tahvanainen, Jussi Särkelä, Erkki Tuomioja, Pirjo Ala -Kapee, Kari Välimäki,

Miapetra Kumpula -Natri, Veikko Simpanen, Riitta Särkelä,  Kaarin Taipale, Matti Ahtiainen. 

Uusi Suomi Blogi:
Säde Tahvanainen - Osaamista politiikkaan >

Politiikan kalenterini:  

Kesätauko.

UUDET VALTUUSTOT ALOITTAVAT TYÖNSÄ ELOKUUSSA 2021